Betül Ruhan DÖNMEZ

Psikolog Betül Ruhan Dönmez 2020 yılında Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.
Başkent Üniversitesi Psikoloji bölümünün yürüttüğü I. Sosyal Psikoloji Kongresinde aktif olarak
görev almıştır.

Başkent Üniversitesinin hazırladığı VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumuna dahil olmuştur.

Sivas Numune Hastanesinde stajını tamamlamıştır. Sivas Numune Hastanesinde psikoteknik alanında
gözlemci olarak bulunmuştur, WISC-4 ve WISC-R çocuk testlerine ve palyatif bakım visitlerine katılmıştır. Down Sendromlu çocuklara özel testler yapmıştır. Orta yaş üstü insanlara minimental testi uygulamıştır.
AMATEM ve Toplum Ruh Sağlığı merkezlerinde görev almıştır.
Gelişim Psikolojisi dersi kapsamında Ankara Doku Kültür Anaokulun’da derslere katılıp çocuklara çeşitli uygulamalar ve çocuğun yaş gelişimine uygun oyunlar üretmiştir.
Pavones Psikoloji’den sanat terapisiyle birlikte süpervizyonlu oyun terapisi eğitimi almıştır. Ardından Dr. Bülent Tansel’in yürütücüsü olduğu “Çocuk istismar vakalarının analizleri ve İstismarcıların Genel
Özellikleri” adlı beceri geliştirme atölyelerine katılmıştır.
Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun yürüttüğü İlişki Pusulası’ndan Aile ve Evlilik Terapisinin birinci modülünü tamamlamış  ve eğitime devam etmektedir.

Sivas Pusula Psikoloji Danismanlik merkezinde 4 yaştan itibaren her yaş grubuna “ Dikkat Eksikliği
Tedavisi “ GETAP (Gelisim ve Takip Programı) yapmaktadır.
2-12 yaş grubu arası çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kardeş kıskançlığı, tuvalet sorunları, uyum problemleri, tırnak yeme, kayıp ve yas, takıntılılık hali vb. konular üzerinde çalışmaktadır.

Eğitim & Kariyer


 

01Temmuz2016-2020

Lisans Eğitimi

T.C Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü