Blog

EMPATİ NEDİR ?

by in Blog 18 Eylül 2018

EMPATİ NEDİR ?

Başka bir kimsenin yerine kendini koyma olayına empati kurmak adı verilmektedir. Karşıdaki kişinin duygularını ve herhangi bir konu ya da olay karşısında ne hissettiğini anlamak önemli bir şeydir. Kişinin o anki durumda neler hissettiğini anlamak ve onun beklediği cevapları vermek ve kişiyi rahatlatmak empati kurmanın bir parçasıdır.

Empati kurmak sadece insanlar arasında olan bir olay değildir. Empati olayı diğer canlılar için de geçerlidir çünkü diğer canlıların da neler yaşadığını bilmek ve anlamak gerekmektedir. Bu şekilde empati kurulursa diğer canlılarında neler düşündüğü ve neler hissettiği anlaşılabilir.

Kendimizi karşımızdaki kişinini yerine koyarak empati kurarken o kişiyi anlamaya çalışmalıyız ve onun gibi düşünmeliyiz. Böylece kişilerin birbirlerini anlamak daha da kolay olacaktır. Bu nedenle eğer bir kişiye kötü bir haber vereceğimiz zaman o kişinin o kötü haber karşısında neler hissedebileceğini ve neler düşünebileceğini önceden kendimizce sorgulamalıyız.

Empati nasıl kurulabilir ?

Empatinin tam anlamıyla kusursuz olarak kurulabilmesi için ilk olarak 3 ana kurala uyulması gerekmektedir. İşte bu 3 ana kural ;

 • Karşıdaki bireyin yerine kendimizi koyarak olay ve eylemlere onun bakış açısıyla bakmak ve tarafsız olarak değerlendirmek.
 • Karşıdaki bireyin tüm duygu ve düşüncelerini doğru yönde değerlendirmek ve tam anlamıyla hissedebilmek.
 • Son olarak da karşıdaki bireyin tüm duygu ve düşüncelerinin tam anlamıyla anlayabildiğini ona ifade etmektir.

Empati nasıl kazanılabilir ?

Birçok birey empati olgusunun oldukça zor kazanılabileceğini sanmaktadır. Oysaki empati oldukça kolay kazanılabilir. Empati şu şekillerde kazanılabilir ;

 • Açık uçlu sorular yöneltilerek
 • Azami oranda hareket etmek ve yorumda bulunmak
 • Yargılama sürecini yavaşlatmak
 • Kendi duygu ve düşüncelerimizi anlamaya çaba sarf etmek
 • Geçmişten tam anlamıyla ders çıkarılması
 • Son olarak olay ve eylemlerin kendi doğal akışına bırakılması ile empati duygusu elde edilebilir.

Empati’nin başlıca faydaları :

Empatinin oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Merhamet duygusuyla eşdeğer nitelikte olan empati olgusunun başlıca faydaları şunlardır ;

 • Birey ve toplumların objektif olarak hareket etmesini sağlamaktadır.
 • Birey ve toplumların dayanışma içerisinde hareket etmesini sağlayarak daha üretken olmasını sağlamaktadır.
 • Bireyler ve toplumlar arasında huzur, refah ve mutluluğun ileri seviyede yaşanmasını sağlamaktadır.

Yukarıda bahsettiğim gibi empati olgusu gerek bireylerin gerekse de toplumların refah ve mutlulukları açısından hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla empati olgusu huzur ve mutluluğun oluşabilmesi açısından en önemli olgulardan birtanesidir.

Psikolog Çağrı ÇOBANOĞLU

PUSULA PSİKOLOJİ SİVAS

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir