Blog – Left Sidebar

Oruç ve Psikoloji

by 30 Mayıs 2018

Oruç tutmak, dini vecibeleri yerine getirmenin vermiş olduğu huzur ve tatmin duygusu açısından önemlidir. Bu olumlu etki sadece oruçla sınırlı değildir. Dinin, insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisi bilinmekte ve tüm dünyaca kabul edilmektedir.

Çağrı Çobanoğlu’nun “Oruç ve Psikoloji” İsimli Köşe Yazısı

Özellikle yaz aylarında daha zahmetli olan oruç ibadeti, kişide zevklerini ve ihtiyaçlarını ertelemesi nedeniyle, Allah’a yakınlık duygusu doğurur ve kişi, emri yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşar. Kişi, kendini diğer ibadetler açısından eleştiriyorsa bu emri yerine getirmiş olma nedeniyle umutlanır ve kendine çekidüzen vermek için adım atar.

Allah’a yakın olmanın verdiği güven, kişide kaygıyı da azaltır. Oruç, toplumda kendisi gibi diğer insanların da aynı sıkıntılara katlanıp, umutla karşılığını beklemesi nedeniyle, toplumsal olarak da birleştirici role sahiptir.

Oruç ve psikoloji arasındaki olumlu etkileri 8 başlık altında toplarsak;

1.OTUZ GÜN FAKTÖRÜ:
Ramazan ayı yeni alışkanlıkların kazanılmasında oldukça ideal bir süreyi kapsar. Öfke problemi, dürtüsel davranış, yeme bozuklukları, sosyal iletişim problemi gibi bir çok psiko-sosyal problemin yerini olumlu davranış kalıpları alabilir.

2.ŞÜKRETTİKÇE DEPRESYON AZALIR:
Şükür, her nimetin Allah’tan geldiğini bilip dil ile de hamd etmektir. Şükür kalplerimiz için olması gereken bir egzersiz niteliğindedir. Şükrettikçe olumlu duygular gelişir. Sahip olduklarının farkında olan bir kişi için sahip olmadıkları ruhsal açıdan olumsuz olumsuz olmayacaktır.

3.EMPATİ KURDUKÇA SOSYAL BECERİLER GELİŞİR:
Empati,karşıdaki kişinin duygu ve algı durumunu anlayabilmektir. Düşünce ve duygulardaki algı anlayışının gelişmesi, kendi bakış açısını izole ederek, tamamen karşıdaki kişi gibi düşünebilme yetisidir.Beslenme ihtiyaçlarını istediği zaman karşılayamayan aç ve susuz canlılarla empati kurabilen birey, çevresiyle ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilir. Paylaşımcı ve duyarlı yaklaşımları oruç sayesinde edinen birey psiko-sosyal açıdan daha sağlıklı olur.

4.KAYGILAR AZALIR, GÜVENLİK DUYGUSU ARTAR:
Ramazan ayı, Allah’a yakınlaştığımız aydır. Allah’a yakın olmanın verdiği güven duygusu sayesinde anksiyete bozukluğu belirtileri azalır. Stresli ve kaygılı bireyin fizyolojik sıkıntılarının giderilmesinde de oruç oldukça etkilidir.

5.SABRETMEK, İYİLEŞMENİN ÖN KOŞULUDUR:
Sabır, olacak bir şeyi beklerken mevcut koşullara dayanabilme, kendini tutma, beklerken olumsuz düşünmeme anlamlarına gelir.Oruç tutan birey iftar ve sahur vaktini bekleyerek sabırlı davranış örüntüleri sergiler. Açlık ve cinsellik gibi temel ihtiyaçlarını kontrol etmeyi öğrenerek ruhsal farkındalığı gelişen bireyin psiko-sosyal rahatsılığı azalır.

6.OBSESİF BOZUKLUKLAR AZALIR:
Akut stres bozukluğuna sebep olacak takıntılı düşünceler oruç ibadeti sayesinde azalır. Fiziksel irade beraberinde bilişsel iradeyi de getirir. Düşüncelerini kontrol edebilen birey ruhsal dinamiklerini yönetebilme gücüne erişir. Ruhsal farkındalık, kalplerimiz ve bedenlerimiz için şifa olur.

7.DAVRANIŞ EGZERSİZLERİ İÇ GÖRÜYÜ ARTTIRIR:
Oruç tutan birey davranışlarını kontrol etmeyi öğrenir. Davranışları üzerinde kontrol güce sahip olan bireyin antisosyal davranış örüntüleri sergilemesi mümkün değildir.

8.AİLE İÇİ İLETİŞİM GÜÇLENİR:
Aile toplumun en küçük ve en temel birimidir.Oruç ibadeti sayesinde iftar ve sahurda bir araya gelen aile bireyleri arasında paylaşım artarak bireyin psiko-sosyal iyileşme hali desteklenir.

Psikolog Çağrı ÇOBANOĞLU

PUSULA PSİKOLOJİ SİVAS

TEL/GSM: 05302604242
Site: www.pusulapsikolojisivas.com
Adres: İstasyon Cad. Örtülüpınar Mah. Özkahya Apt. No:42 K:4 D:9 Sivas/Merkez

“Psikoloji Nedir? ve Bireysel Psikolojik Danışmanlık”

by 18 Mayıs 2018

Psikoloji nedir denildiği zaman aklınıza zihinsel sorunları olan, halk arasında ‘deli’ olarak tanımlanan insanlara yardım edilmesi gelebilir. Hatta bu önyargı nedeniyle psikolojik desteğe ihtiyaç duysa da bu desteğe başvurmayanların sayısı da bir hayli çoktur. Ancak psikologlar sadece zihinsel sorunlarla değil, birçok farklı davranışı da kapsayan çeşitli konuları da inceler.

Çağrı Çobanoğlu “Psikoloji Nedir? ve Bireysel Psikolojik Danışmanlık”

Psikoloji ; davranışların ve zihinsel süreçlerin sistematik ve bilimsel olarak incelenmesidir.

Psikoloji bu incelemeyi yaparken bazı hedefler doğrultusunda hareket eder.

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Ne zaman ve hangi durumlarda Psikolojik Danışmanlık desteği gereklidir?
Özgüven yetersizliği, hayat koşulları, yaşanmışlıklar, toplum baskısı, mutsuzluk, kişilik eksikliği…
Bu durumlar bazen sizleri zorluyor, üzüyor, öfkeye sebep oluyor ve çaresiz bırakıyor olabilir.
Birikmiş ve çözümlenememiş problemler yaşam gücü ve enerjinizi azaltabilir. Bunların sonucunda
ise kişilerde bireysel sorunlar ortaya çıkabilir ve profesyonel bir bakış açısı almaya neden olur.
Bireysel Psikolojik Danışmanlık, yaşadığımız sorunlara karşı içsel sürecimize ayna tutar, bizi
kendimize ve yakınımzdakilere yakınlaştırır. Yaşamda karşılaşılan sorunlarla baş etmede, hayatın
sunduğu süprizlere hazırlıklı olmada uzman psikolojik danışmanlık hizmeti ile yanınızdayız.
Hangi konularda destek alınır ?
•Bireysel yaşam sorunları
•Sosyal ilişkilerde yaşnılan sorunlar
•Kişilik bozuklukları
•Aile, çift ve evlilik problemleri

İLKELER;
•Her birey biriciktir.
•Mahremiyet ve gizlilik her zaman devam eder.
•Danışmanlık esnasında konuşulan herşey gizli kalır.

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin porttitor nisl nec ex consectetur.